Kje kupiti
https://www.aquafinesse.com/wordpress/wp-content/uploads/banner1.jpg

O nas

Special Water Europe sídli v Holandsku, je expertom v oblasti úpravy vody bez dopadov na životné prostredie.

AquaFinesse ako jeden z produktov od Special Water Europe určený pre wellness je založený na báze, ktorá sa úplne odlišuje od klasickch produktov určených pre starostlivosť o vodu vo vírivých a plaveckých bazénoch.

Technológia Aquafinesse je osvedčená a prevratná, s mnohoročným predstihom demonštruje trvalo vynikajúce výsledky.

Náš tím uspel v správnej identifikácii skutočného dôvodu, z ktorého dochádza k bakteriálnemu znečisteniu. Vyvinuli sme skupinu produktov na zmiernenie rastu takzvaného biofilmu spôsobom nezaťažujúcim životné prostredie, čo bolo doposiaľ dosiahnuteľné iba použitím agresívnych chemikálií u ktorých sú zdokumentované nedostatky ako toxicita pre životné prostredie a korozívne vlastnosti.

Produkty AquaFinesse nie sú biocídy a neobsahujú zložité organické zlúčeniny. Účinkujú jednoducho odstraňovaním biofilmu (slizkej vrstvy) z virívoho bazéna, aby ho udržali čistý. AquaFinesse produkty môžu byť použité s tradičnými sanitačnými prostriedkami, ktoré sú predpísané podľa noriem.

Viaceré výhody sa objavia prečítaním informácií, alebo ešte lepšie vyskúšaním našich wellness produktov.

Testy urobené na AquaFinesse nevykazujú žiadne škodlivé vplyvy na rastliny ani ryby.

Special Water Europe Vám ponúka riešenie úpravy vody bez škodlivého vplyvu na životné prostredie.

Relaxujte vo vode upravenej s prípravkom AquaFinesse!

 


Special Water Europe B.V.
Turbinestraat 6
3903 LW Veenendaal
Nederland
Tel: +31 (0)318 – 525311
Fax: +31 (0)318 – 551836
info@aquafinesse.com